Zasiłki rodzinne - Wielka Brytania

Child Benefit - Zasiłek na dziecko


Rodzice (a także pełnoprawni opiekunowie), którzy posiadają dziecko w wieku do 16 roku życia, mogą się starać o Child Benefit.

Zasiłek przysługuje, jeśli:

- twoje dziecko nie ukończyło 16 tego roku życia,

- twoje dziecko ma powyżej 16 lat, ale nadal się uczy,

- twoje dziecko jest w wieku 16-17 lat, ukończyło szkołę, ale zarejestrowało się jako bezrobotne.

 

Child Benefit przysługuje rodzicom nawet, gdy dziecko z nimi nie mieszka. Wówczas trzeba spełnić następujące warunki:

- płacić na utrzymanie dziecka,

- płacić na utrzymanie dziecka kwotę zbliżoną do wypłacanego zasiłku,

- osoba, pod opieką której jest dziecko, nie pobiera na nie zasiłku - zasiłek może otrzymywać tylko jedna osoba.

 

W jaki sposób starać się o zasiłek?

Trzeba wypełnić wniosek i wraz z wymaganymi dokumentami (akt urodzenia dziecka, zaświadczenie o adopcji dziecka) przesłać go pocztą do Child Benefis Office:

Child Benefis Office

Freepost

NEA 10463

PO BOX 133

Washington

NE39 7BR

O zasiłek nie można się starać telefonicznie czy internetowo. 

http://www.hmrc.gov.uk/forms/ch2-online-stubb.htm

 

Kwoty

Zasiłek wynosi 20.30 GBP na tydzień - na najstarsze lub jedyne dziecko, na kolejne dzieci dostaje się 13.40 GBP na tydzień. W przypadku, gdy dziecko jest chore, niepełnosprawne lub hospitalizowane, zasiłek otrzymuje się przez okres 84 dni.

 

Child Tax Credit - Dodatek na dziecko dla osób o niskich dochodach

 

Child Tax Credit przyznawany jest zarówno osobom pracującym, jak i niezatrudnionym, bez względu na wiek.

Wysokość zasiłku jest zależna od:

- liczby dzieci,

- liczby godzin przepracowywanych przez rodziców/rodzica tygodniowo,

- przychodu rodziny brutto uzyskanego w poprzednim roku podatkowym.

 

Dodatek Tax Credit przysługuje na:

- dziecko nowonarodzone,

- dziecko mieszkające z rodzicem/opiekunem do 31 sierpnia po ukończeniu 16 roku życia,

- dziecko, które ma mniej niż 20 lat i nadal się uczy w pełnym wymiarze.

 

 

Roczne Stawki Child Tax Credit


 

Kwiecień 2009

Kwiecień 2010

Dodatek rodzinny - Child Tax Credit

545 GBP

545 GBP

Dodatek rodzinny- Małe dziecko

545 GBP

545 GBP

Dodatek dziecięcy

2235 GBP

2300 GBP

Dodatek na dziecko niepełnosprawne

2670 GBP

2715 GBP

Dodatek na dziecko o wysokim stopniu niepełnosprawności

1075 GBP

1095 GBP

 

Income Suport - Zasiłek dochodowy dla osób o niskich przychodach

Jeśli nie możesz wykonywać pracy w pełnym wymiarze godzin i brakuje ci środków niezbędnych do życia, możesz ubiegać się o zasiłek dochodowy. Jest on przyznawany indywidualnie. 

 

Kto może się starać o zasiłek?

- osoby między 16 a 59 rokiem życia,

- rodzice samotnie wychowujący dziecko,

- osoby chore i niepełnosprawne,,

- osoby, które opiekują się kimś starszym lub chorym,

- osoby, których oszczędności nie przekraczają 16.000 GBP,

- osoby, które mieszkają na terenie Wielkiej Brytanii,

- osoby bezrobotne lub takie, które pracują mniej niż 16 godzin tygodniowo.

 

Aby uzyskać świadczenie, trzeba wypełnić wniosek na stronie internetowej Department for Work and Pensions' Benefits. Można też zadzwonić na numer telefonu: 08000556688.

 

Dodatkowe świadczenia

Osoby, które opiekują się dzieckiem upośledzonym fizycznie lub umysłowo w wieku do 16 lat, mogą się starać o Disability Living Allowence.

Natomiast osoby, które opiekują się nie swoim dzieckiem, mogą się starać o Guardians Allowence.

 

 

Do pobrania:

 

broszura Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej >>>


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook