Upadłość firmy w Holandii (faillissement)

Upadłość firmy w Holandii (faillissement) [15.06.2010]

Zazwyczaj jest tak, że wniosek o upadłość firmy składają właściciele bądź akcjonariusze firmy. Sąd upadłościowy ogłaszając upadłość firmy wyznacza syndyka, od którego zależą dalsze losy firmy.

 

CO DZIEJE SIĘ W PRZYPADKU UPADŁOŚCI FIRMY?

Z punktu widzenia pracownika upadłość firmy nie jest dla niego dobrą wiadomością. Jednak pracownik  nie powinien być w strachu, że już nigdy nie otrzyma swoich zarobionych a niewypłaconych przez pracodawcę  pieniędzy.

Wypłatą zaległych wypłat zajmuje się w Holandii UWV. W wielu przypadkach jest tak, że syndyk sam po ogłoszeniu upadłości firmy kontaktuje się z tą instytucją i UWV wyznacza wówczas osobę, będącą do dyspozycji syndyka w tej sprawie. Osoba ta organizuje zazwyczaj zbiorowe spotkanie z pracownikami lub zbiorowo wysyła informację dotyczącą sposobu i terminu wypłacenia zaległych wypłat dla pracowników.

Jednak czasami zdarzają się przypadki, że pracownicy muszą sami kontaktować się z UWV. Należy wówczas zgłosić się do najbliższego oddziału UWV (adresy są dostępne na stronie internetowej: www.uwv.nl  (over UWV zakładka contact).

 

UPADŁOŚĆ I CO DALEJ?

Po upadłości firmy są możliwe dwie ścieżki wydarzeń.

Syndyk może zdecydować o ponownym działaniu firmy pod tą sama nazwą tzw. doorstart lub syndyk może zdecydować o przejęciu firmy przez inną firmą.

W pierwszym przypadku firma zaczyna swoją działalność od nowa. Natomiast w drugim przypadku firma działa pod nową nazwą.

 

Czasami jest tak, że firma jeszcze przed ogłoszeniem swojej upadłości wyda jaaropgave swoim pracownikom za rok poprzedni. Jednak czasem jest tak że firma nie zdążyła tego zrobić i wówczas należy kontaktować się z syndykiem, który może on powołać osobę, która zajmie się wystawieniem jaaropgave dla pracowników.

Niekiedy po upadł ości pracownicy nigdy nie otrzymują jaaropgave, ponieważ firma de facto już nie istnieje i nie ma osoby wyznaczonej przez syndyka do zakończenia spraw firmy.

Powrót


euro-punkt.pl on Facebook