Prawo pracy w Anglii

Rejestracja w Home Office

 

Wszyscy, którzy po 1 maja 2004 r. chcą zatrudnić się w Anglii muszą w ciągu miesiąca od podjęcia pracy dokonać rejestracji w brytyjskim odpowiedniku MSWiA, czyli Home Office. Należy wypełnić formularz WRS (Worker Registration Scheme).

Do formularza dołączony powinien być oryginalny paszport lub dowód, kopia zaświadczenia od pracodawcy potwierdzająca zatrudnienie, potwierdzenie wpłaty 50 funtów oraz dwa zdjęcia paszportowe. Komplet dokumentów można zanieść osobiście, bądź wysłać listem poleconym na adres:

Worker Registration Scheme                                                                                              
Home Office                                                                                  
Walsall Road                                                                         
Cannock
WS11 0WS

 

Gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie zostaje wydana karta rejestracyjna, która upoważnia do legalnej pracy w Wielkiej Brytanii.

 

 

Urlop wypoczynkowy

 

Pracownikom przysługuje 4 tygodnie płatnego urlopu wypoczynkowego. Przyznając urlop wypoczynkowy, pracodawca musi pamiętać, że pracownik ma prawo do tygodniowego nieprzerwanego wypoczynku.

Pracownik musi poinformować swojego pracodawcę o planowanym urlopie w terminie wcześniej ustalonym przez strony. Jednakże jeśli takich ustaleń nie poczyniono, pracownik informuje pracodawcę o zamiarze skorzystania z urlopu nie później niż na czas dwukrotnie dłuższy niż planowany wypoczynek.

 

 

Urlop macierzyński

 

Kobietom przysługuje, w zależności od stażu pracy u danego pracodawcy, 26 tygodni urlopu macierzyńskiego (w tym 11 tygodni przed narodzeniem dziecka). Kobieta musi poinformować pracodawcę o swoim stanie i terminie porodu najpóźniej 15 tygodnie przed planowanym rozwiązaniem.

Kobiety, które były zatrudnione u danego pracodawcy nieprzerwanie przez 26 tygodni przed początkiem 14 tygodnia ciąży, mają prawo do dodatkowych 26 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Kobieta, która chce wrócić do pracy przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego, musi poinformować swojego pracodawcę 28 dni przed planowanym powrotem.

Matki przebywające na urlopie macierzyńskim nie otrzymują podstawowego wynagrodzenia. Kobiety, które zatrudnione były u danego pracodawcy na 15 tygodni przed narodzeniem dziecka i zarabiały co najmniej 79£ otrzymują przez pierwsze 6 tygodni 90% podstawowego wynagrodzenia, przez pozostałe 20 tygodni przysługuje im albo 90% podstawowego wynagrodzenia, albo 102.80 £ tygodniowo (w zależności od tego, która suma jest mniejsza).

 

 

Urlop ojcowski

 

Urlop ojcowski przysługuje mężczyznom, jeśli:

 1. są odpowiedzialni za wychowanie dziecka,
 2. są biologicznymi ojcami dziecka lub współmałżonkami lub współpartnerami matki dziecka, pracowali nieprzerwanie przez 26 tygodni dla obecnego pracodawcy na 15 tygodni przed narodzeniem dziecka.

 

Na 15 tygodni przed spodziewanym terminem porodu muszą poinformować pracodawców o planowanym urlopie.

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

Nowy Rok (1 stycznia lub najbliższy po tej dacie dzień pracy),

Wielki Piątek,

Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny,

pierwszy poniedziałek maja,

ostatni poniedziałek maja,

ostatni poniedziałek sierpnia,

Boże Narodzenie (lub najbliższy poniedziałek, jeśli dzień ten wypada w sobotę lub niedzielę),

Drugi Dzień Bożego Narodzenia.

   

   

  Ubezpieczenie społeczne

   

  Wszystkie osoby pracujące legalnie, składki ubezpieczeniowe w wysokości 11% potrącane mają bezpośrednio z pensji.

   

   

  Opieka medyczna

   

  Prawo do bezpłatnej opieki medycznej przysługuje każdemu, kto ma opłacone wszystkie składki i podatki. Za niektóre usługi trzeba jednak zapłacić, przykładowo za leczenie stomatologiczne. W Anglii zasiłek chorobowy przysługuje po czwartym dniu choroby. Kobiety maja prawo do zasiłku macierzyńskiego.

   

   

   

  Źródło:

  http://hrc.pl/


  Dla pracodawców

  Skontaktujemy się z Tobą
  telefonicznie w ciągu 24h!

  euro-punkt.pl on Facebook