Inne świadczenia - Wielka Brytania

National Insurance - zwrot składek na ubezpieczenie społeczne

  Jeśli przekroczysz limit odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne, możesz ubiegać się o zwrot niezależnie od tego, czy jesteś osobą zatrudnioną, czy też sam siebie zatrudniasz. 

  Osoba zatrudniona

  Zwrot otrzymasz, jeżeli zarabiasz 110 GBP tygodniowo i płacisz 11% składek na ubezpieczenie klasy I od wszystkich zarobków powyżej tej kwoty i do 844 GBP tygodniowo. Powyżej 844 GBP 1 % zarobków jest również odprowadzany w ramach składki na ubezpieczenie klasy I. Przy zarobkach poniżej 110 GBP nie płacisz żadnych składek.

  Osoba samozatrudniona

  Zwrot otrzymasz, jeżeli odprowadzasz składki na ubezpieczenie klasy II w wysokości 2.40 GBP tygodniowo. Jeśli twoje zarobki w roku podatkowym 2009/2010 nie przekroczą 5075 GBP, przysługuje ci zwolnienie ze składek na ubezpieczenie z tytułu niskich zarobków. Powinieneś wypełnić druk CF10.

  http://search2.hmrc.gov.uk/kbroker/hmrc/forms/viewform.jsp?formId=433.

  Trzeba pamiętać, że składki klasy II muszą być opłacane, chyba że otrzymasz certyfikat zwalniający z tego obowiązku.

   

  Składki na ubezpieczenie społeczne mogą okazać się zbyt wysokie, jeżeli:

  - przestałeś być samozatrudniony, a w dalszym ciągu płaciłeś składki na ubezpieczenie klasy II,

  - twoje zarobki były poniżej pierwszego progu,

  - pracowałeś w kilku miejscach, a twój łączny dochód przekraczał górny limit zarobków,

  - byłeś jednocześnie zatrudniony i samozatrudniony, więc opłacałeś jednocześnie składki klasy I i IV lub I, II, IV.

   

  Jak można uzyskać zwrot składek na ubezpieczenie społeczne?

  W tym celu należy napisać pismo do HMRC po zakończeniu roku podatkowego (po 5 kwietnia).

   

  Pismo powinno zawierać:

  - wyjaśnienie, których lat dotyczy zwrot

  - wyjaśnienie, których klas ubezpieczenia dotyczy nadpłata

  - numer National Insurance

   

  Do pisma trzeba dołączyć:

  Karty podatkowe P60 lub zaświadczenie od pracodawcy, w którym wymienione są składki na ubezpieczenie społeczne oraz dowód opłacenia składek klasa II, IV.

   

  Pismo oraz załączniki należy wysłać na adres:

   

  HM Revenue & Customs

  National Insurance Contributions Office

  Benton Park View

  Newcastle upon Tyne

  NE98 1ZZ

   

  Składki na ubezpieczenie klasy I i/lub II opłacone powyżej limitu rocznego “Refungs Group”

  Niesłusznie odprowadzone składki na ubezpieczenie klasy II „Self Employment Services”

  Nadpłata składek na ubezpieczenie klasy IV „Deferment Services”

   

  Jeśli chcesz wystąpić o zwrot składek klasy II, powinieneś wypełnić formularz CA8480:

  http://search2.hmrc.gov.uk/kbroker/hmrc/forms/viewform.jsp?formId=3661

   

  Limity i terminy dotyczące zwrotów

   

  W przypadku osób zatrudnionych w dwóch miejscach lub wykonujących równocześnie pracę w ramach zatrudnienia i samozatrudnienia nie ma ostatecznych terminów złożenia wniosku o zwrot nadpłaconych składek. Jeśli istnieją jakieś inne powody nadpłat, wniosek trzeba złożyć do sześciu lat od daty wystąpienia nadpłaty. Jeżeli ubiegasz się o zwrot składek na ubezpieczenie klasy II, ponieważ twój dochód z własnej działalności (self-employment) za dany rok podatkowy nie przekroczył kwoty minimalnej, musisz złożyć wniosek na piśmie między 6 kwietnia a 31 stycznia po zakończeniu danego roku podatkowego. Konieczne jest również dostarczenie dokumentacji potwierdzającej zarobki w danym roku podatkowym.

  Ważne!

  Osoby, które pracują mniej niż 16 godzin tygodniowo, dodatkowo mogą się starać się o Income Support.

  Natomiast jeśli pracujesz ponad 16 godzin tygodniowo, możesz wnioskować o Working Tax Credit.

  Ponadto istnieje możliwość otrzymania pomocy z Social Fund. Jeżeli miałeś nieszczęśliwy wypadek, należy ci się Crisis Loan. Budgeting Loan otrzymasz na pokrycie bieżących wydatków, takich jak kupno mebli do kuchni itp. 


  Dla pracodawców





  Skontaktujemy się z Tobą
  telefonicznie w ciągu 24h!





  euro-punkt.pl on Facebook