Dodatki rodzinne - Wielka Brytania

Zasiłki dla matek spodziewających się dziecka

 

Statutory Maternity Pay- (SMP) – ustawowy zasiłek macierzyński wypłacany przez pracodawcę

 

Jest to zasiłek wypłacany raz w tygodniu. Dzięki niemu matka może swobodnie wziąć urlop przed i po porodzie, bo zastępuje on normalne zarobki.

Kto może pobierać zasiłek?

Osoba, która:

-  jest zatrudniona przez tego samego pracodawcę przynajmniej przez 26 tygodni przed 15 tygodniem spodziewanego terminu porodu (zatrudnienie musi być ciągłe, bez przerwy);

- zarabia średnio minimum £97 tygodniowo.

 

Aby otrzymać SMP należy przynajmniej 28 dni przed terminem rozpoczęcia pobierania zasiłku zgłosić pracodawcy, od kiedy chce się go pobierać. Jeśli się spóźnimy, pracodawca może odmówić wypłaty świadczenia. Osoby, które nie potrafią dojść do porozumienia z pracodawcą w związku z zasiłkiem, mogą zadzwonić do brytyjskiego urzędu HM Revenue & Customs na Helpline dla pracowników 0044 845 30 21 479.

Poza tym trzeba też złożyć zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu.

SMP jest wypłacany:

- przez okres pierwszych 6 tygodni w kwocie stanowiącej 90% dotychczasowych średnich zarobków tygodniowych brutto (bez górnego limitu),

- przez kolejne 33 tygodnie £124,88 lub 90% dotychczasowych średnich tygodniowych zarobków brutto (wypłacana jest niższa kwota).

 

Zasiłek można otrzymywać maksymalnie przez 39 tygodni. 

Jeśli z jakiś względów nie przysługuje ci SMP, możesz starać się o zasiłek Maternity Allowance.

Maternity Allowance - Zasiłek Macierzyński

 

Możesz się o niego starać, jeśli:

- jesteś osoba zatrudnioną, ale nie przysługuje ci SMP,

- pracujesz jako osoba samozatrudniona i płacisz drugą klasę składek na ubezpieczenie albo posiadasz certyfikat zwalniający z ich płacenia z powodu niskich zarobków,

- do niedawna byłaś osoba zatrudnioną lub samozatrudnioną,

- byłaś zatrudniona lub samozatrudniona przez okres co najmniej 26 tygodni,

- zarabiałaś co najmniej 30 GBP przez okres 13 tygodni w trakcie okresu próbnego.

 

Ile wynosi zasiłek macierzyński?

 

Tygodniowo jest to mniej więcej 124.88 GBP albo 90 % dotychczasowych średnich tygodniowych zarobków brutto. Zasiłek jest wypłacany maksymalnie przez 39 tygodni.

 

W jaki sposób można się o niego starać?

 

O zasiłek można się starać po 26 tygodniu ciąży. Formularz MA1 można pobrać ze strony DWP (departament ds. Pracy i Emerytury). Otrzymasz go także, kontaktując się z Jobcentre Plus pod numerem 08000556688.

 

Sure Start Maternity Grant – dopłata dla matek o niskich dochodach (angielskie becikowe)

 

Jeśli masz niskie dochody, przysługuje ci Sure Start Maternity Grant, czyli angielskie becikowe, które należy przeznaczyć na wyprawkę dla dziecka. Świadczenie to wypłaca opieka socjalna i nie trzeba go zwracać. 

Matka może się starać o to świadczenie, jeśli ona lub jej partner pobierają jeden z zasiłków:

- zasiłek dochodowy dla osób o niskich przychodach,   

- zasiłek dla bezrobotnych,                                                                                                                                              

- wyrównanie do emerytury,                                                                                                                  

- zasiłek na dziecko.

 

Kryteria i procedury


O zasiłek możesz się starać, jeśli spodziewasz się dziecka w najbliższych 11 tygodniach lub urodziłaś je w ostatnich 3 miesiącach. Świadczenie wynosi £500 na każde dziecko.

Aby je otrzymać, trzeba wypełnić formularz SF100 (Sure Start), który można dostać w Job Centre Plus. Jest on też dostępny na stronie Departament for Work and Pensions (DWP). Wypełniony druk składa się w Job Centre Plus między 29 tygodniem ciąży, a 3 miesiącem po narodzinach dziecka. 

Osoby, którym nie przyznano angielskiego becikowego, mają miesiąc, by odwołać się od tej decyzji w Job Centre Plus.

Ważne!
Matki, które pobierają Income Support lub Job Seekers allowence, mają również prawo do darmowego mleka i witamin. Po urodzeniu dziecka przez rok otrzymują bezpłatne recepty i mogą korzystać z bezpłatnej opieki dentystycznej.

 

Statutory Paternity Pay – Ustawowy zasiłek ojcowski wypłacany przez pracodawcę

 

O zasiłek mogą się starać także ojcowie. Dzięki niemu swobodnie korzystają z urlopu, by zająć się nowo narodzonym dzieckiem i jego matką. Jeśli ojciec jest zatrudniony u kilku pracodawców, zasiłek otrzyma od każdego z nich. 

 

Kto może się starać o zasiłek?


- biologiczny lub adopcyjny ojciec dziecka, mąż albo partner matki dziecka, który chce ponosić odpowiedzialność za jego wychowanie,

- osoba, która kontynuuje zatrudnienie u tego samego pracodawcy przez przynajmniej 26 tygodni przed 15 tygodniem wyznaczonego terminu porodu,

- osoba, która kontynuuje zatrudnienie u tego samego pracodawcy bez przerwy do momentu narodzin dziecka,

- osoba, która zarabia minimum średnio £97 tygodniowo.

 

Pracodawca wypłaca zasiłek tak jak tygodniówkę. Świadczenie jest traktowane jak normalna płaca, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenie National Insurance.

Mężczyzna, który chce pobierać zasiłek ojcowski, powinnien:

- poinformować swojego pracodawcę, od kiedy planuje pobierać świadczenie,

- wziąć wolne najpóźniej od 15 tygodnia przed planowanym terminem porodu.

W przypadku rezygnacji z zasiłku konieczne jest poinformowanie pracodawcy z 28 dniowym wyprzedzeniem.

Uwaga!

Pracodawca ma prawo wglądu do certyfikatu na formularzu SC3, który jest potwierdzeniem, że dana osoba zostanie ojcem i może się ubiegać o zasiłek.

 

Ojciec samodzielnie podejmuje decyzję, od kiedy będzie korzystać z zasiłku. Urlop może rozpocząć od dowolnego dnia tygodnia. 

Osoby, którym odmówiono zasiłku lub mają wątpliwości, mogą zadzwonić do brytyjskiego urzędu HM Revenue & Customs na Helpline dla pracowników 0044 845 30 21 479.

 

Housing Benefit - Zasiłek mieszkaniowy

Rodziny, które wynajmują mieszkanie, mogą się starać o dofinansowanie opłat związanych z czynszem, czyli Housing Benefit. Zasiłek ten otrzymują osoby o odpowiednio niskich dochodach. Przysługuje on jednej osobie z rodziny. Zasady przyznawania Housing Benefit i Council Tax Benefit ustala każdy Council. Ale istnieją też określone wymagania, które obowiązują w całym kraju. Osoby wnioskujące o zasiłek:

- nie mogą mieć oszczędności większych niż 16.000 GBP,

- nie mogą wynajmować mieszkania od bliskiej osoby,

- nie mogą studiować w pełnym wymiarze godzin (wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne i wychowujące dziecko),

Czasami, by otrzymać zasiłek, trzeba mieszkać na danym terenie jakiś jasno określony przez Council czas.

Osoby poniżej 25 roku życia otrzymują to świadczenie tylko wtedy, gdy wynajmują pokój lub łóżko, a nie całe mieszkanie. 

 

Inne formy wsparcia

 

Wnioskując o Council Tax Benefit, można też się starać o ulgę Council Tax. Natomiast osoby, które nie są zatrudnione i oczekują dziecka, mogą się ubiegać o Income Support (patrz: zasiłki rodzinne), najwcześniej 11 tygodni przed porodem.


 


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook